Categorieën

Agenda

Aucun événement à venir pour le moment

Privé-leven

Persoonlijke Gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven, heeft de behandeling van de persoonlijke gegevens der klanten van «Oeno Belgium» tot doel de aanvaarding en afhandeling der bestellingen, alsook het opstellen van statistieke gegevens en het globale beheer van de relatie met de klant.

Het verzamelen van nominatieve informatie met het oog op de verkoop op afstand is onontbeerlijk aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afhandeling en versturing der bestellingen, alsook voor het opstellen der facturen.

Het ontbreken van deze inlichtingen heeft de niet-validering der bestelling tot gevolg.

De klant beschikt op elk moment over een toegangsrecht tot zijn persoonlijke gegevens met het oog op een wijziging, correctie of schrapping ervan, dat hij kan uitoefenen ten name van «Oeno Belgium» verantwoordelijk voor het beheer ervan, door middel van een briefwisseling

op volgend adres : John Collijs- Oeno Belgium - Zeelaan 158 bus 514 - 8670 Koksijde of door een mail aan : oeno.belgium@skynet.be

De toegang tot uw persoonlijke rekening is beveiligd door een vertrouwelijke code welke u kiest bij het aanmaken van uw account op http://shop.oeno-belgium.be/nl/

Oeno Belgium verbindt er zich toe de gegevens van zijn klanten noch gratis, noch tegen bezoldiging, mede te delen aan derden.

Cookies

De site «Oeno Belgium» maakt gebruik van cookies. Cookies zijn een informaticabestand opgeslagen op de harde scijf van de micro-ordinator van de gebruiker.

Zij hebben tot doel een vorig bezoek van de gebruiker aan de site te vermelden.

De cookies worden door «Oeno Belgium» onder andere gebruikt teneinde de aan de gebruiker aangeboden diensten te personaliseren.

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid deze cookies te weigeren door de configuratie van zijn Internet-navigator aan te passen.

Zodoende verliest hij de persoonlijke service welke hem wordt aangeboden via de site «Oeno Belgium".


top